Výbor

Předseda klubu:

Josef Kouřil, V Ráji 1870, 530 02  Pardubice, tel: 466 303 926, mobil: 602 139 239
e-mail: josef.kouril@centrum.cz

 

Jednatel klubu (přihlášky do klubu a kontakt s klubem):

Ivana Gottliebová, Kochánky 9, 294 74 Předměřice nad Jizerou, mobil: 602 510 476

e-mail: yampadampa@gmail.com  

 

Pokladník klubu (členské příspěvky):

Alena Rákosníková, Chyjická 655, 190 16 Praha 9, mobil: 606 825 291
e-mail: a.rakosnikova@seznam.cz

 

Poradci chovu:

Hana Fraňková, Sulovická 1387, 190 16 Praha 9, tel.: 281 972 391, mobil: 606 757 249
e-mail: hanafrankova@iex.cz

 

Jiřina Ježíková, Junácká 6, 736 01 Havířov - Podlesí, mobil: 604 533 708
e-mail: rosetabohemia@seznam.cz

 

Ing. Eva Kaplanová, Horní Roveň 216, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 603510872
e-mail: fortuna.bohemica@centrum.cz

 

Revizní komise:

Předseda:

Ing. Jana Houtová, Pod studánkou 1452, 266 01 Beroun 11, tel: 311 220 065

 

Ing. Eva Kaplanová, Horní Roveň 216, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 603510872
e-mail: fortuna.bohemica@centrum.cz

 

Jindřich Příhoda, V.B.Juhna 1661, 397 01 Pelhřimov, mobil: 602 116 517
e-mail: jindrichprihoda@seznam.cz